Προφίλ

Η ιστορία μας

To δικηγορικό γραφείο Κιόρτσης & Συνεργάτες ιδρύθηκε το 1951 από το Βασίλειο Δ. Κιόρτση, τ. Νομικό Σύμβουλο Ι.Κ.Υ. Είναι ένα από τα πρώτα γραφεία που ασχολήθηκαν με υποθέσεις Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Ο σύγχρονος τεχνικός εξοπλισμός του γραφείου μας σε συνδυασμό με τις άριστες νομικές μας γνώσεις, την άνω των 70 ετών πείρα μας, το υψηλό επίπεδο κατάρτισης του προσωπικού μας και τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων στη νομοθεσία της Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας υπόσχονται τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες.

Γιατί
να μας επιλέξετε

Είμαστε μέλη των παρακάτω οργανώσεων, που εγγυώνται την αξιοπιστία και το κύρος της νομικής μας δραστηριότητας:

AIPPI

International Association for the Protection of Intellectual Property (Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας)

ECTA

European Communities Trade Mark Association (Ένωση Εμπορικών Σημάτων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων)

INTA

International Trademark Association (Διεθνής Ένωση Εμπορικών Σημάτων)

FICPI

International Federation of Industrial Property Attorneys (Διεθνής Οργάνωση Δικηγόρων ενασχολουμένων με τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία)

MARQUES

Association of European Trade Mark Owners (Ένωση Ευρωπαίων Δικαιούχων Σημάτων)

AEA

Asociacion Europea de Abogados (Ευρωπαϊκή Ένωση Δικηγόρων)

Επικοινωνούμε με τους πελάτες μας εκτός από ελληνικά και σε τρεις άλλες γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Παρά την αμεσότητα και το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών μας, οι αμοιβές μας κυμαίνονται σε λογικά επίπεδα. Βασίζονται στην επαγγελματική μας εργασία, τα έξοδα και το χρόνο που δαπανήθηκαν για να εκπληρώσουμε το καθήκον μας.

Σε περίπτωση που μας ανατίθενται περισσότερες από μία υποθέσεις είναι δυνατή η παροχή έκπτωσης.

0 +
Έτη εμπειρίας
0 +
Πελάτες
0 +
Υποθέσεις Διανοητικής Ιδιοκτησίας
0 +
Ανταποκριτές
Scroll to Top