Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

www.obi.gr
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) – Τμήμα Εμπορικών Σημάτων

www.euipo.europa.eu
European Union Intellectual Property Office (EUIPO) (Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

www.wipo.int
World Intellectual Property Organization – International Bureau (WIPO) (Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Διεθνές Γραφείο)

www.ecta.org
European Communities Trade Mark Association (ECTA) (Ένωση Εμπορικών Σημάτων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων)

www.inta.org
International Trademark Association (INTA) (Διεθνής Ένωση Εμπορικών Σημάτων)

www.aippi.org
International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) (Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας)

www.ficpi.org
International Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI) (Διεθνής Οργάνωση Δικηγόρων ενασχολουμένων με τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία)

www.marques.org
Association of European Trade Mark Owners (MARQUES) (Ένωση Ευρωπαίων Δικαιούχων Σημάτων)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

www.obi.gr
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) – Τμήμα Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

www.epo.org
European Patent Office (EPO) (Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων)

worldwide.espacenet.com
Espacenet
(Υπηρεσία Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων)

www.patentepi.com
Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (EPI) (Ινστιτούτο Επαγγελματιών Αντιπροσώπων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων)

www.wipo.int
World Intellectual Property Organization – International Bureau (WIPO) (Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Διεθνές Γραφείο)

www.aippi.org
International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) (Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας)

www.ficpi.org
International Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI) (Διεθνής Οργάνωση Δικηγόρων ενασχολουμένων με τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία)

INTERNET DOMAIN NAMES

www.eett.gr
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

www.internic.net
INTERNIC
Πληροφορίες για τo Internet Domain Name

 

0 +
Έτη εμπειρίας
0 +
Πελάτες
0 +
Υποθέσεις Διανοητικής Ιδιοκτησίας
0 +
Ανταποκριτές
Scroll to Top