Ενδεικτικές υποθέσεις πελατών μας

Είχαμε την ευκαιρία να εκπροσωπήσουμε στην Ελλάδα γνωστές εταιρείες σε νομικές υποθέσεις αθέμιτου ανταγωνισμού και παραβίασης δικαιωμάτων επί σημάτων με επιτυχή έκβαση. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες υποθέσεις των:

0 +
Έτη εμπειρίας
0 +
Πελάτες
0 +
Υποθέσεις Διανοητικής Ιδιοκτησίας
0 +
Ανταποκριτές
Scroll to Top