Οι Ανταποκριτές μας στο εξωτερικό

Τις καταθέσεις για νόμιμη προστασία εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων προϊόντων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στο εξωτερικό τις εμπιστευόμαστε σε ευρέως αναγνωρισμένα γραφεία πολυάριθμων χωρών, τα οποία συνεργάζονται μαζί μας και αναλαμβάνουν υπεύθυνα κάθε υπόθεση Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας εκτός Ελλάδας.

Ενδεικτικός κατάλογος ανταποκριτών μας στο εξωτερικό
(Η επωνυμία των παρακάτω ανταποκριτών μας μπορεί να μεταβληθεί)

0 +
Έτη Εμπειρίας
0 +
Πελάτες
0 +
Υποθέσεις Διανοητικής Ιδιοκτησίας
0 +
Ανταποκριτές
Scroll to Top