Αθέμιτος Ανταγωνισμός

Πράξη Αθέμιτου Ανταγωνισμού θεωρείται εκείνη η οποία αντίκειται στα χρηστά ήθη της βιομηχανίας και του εμπορίου. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, πράξεις Αθέμιτου Ανταγωνισμού είναι οι ακόλουθες:
  • Πράξεις οι οποίες μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να προκαλέσουν σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό σχετικά με την επιχείρηση, τα προϊόντα ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ενός ανταγωνιστή. Τέτοια σύγχυση μπορεί για παράδειγμα να προκληθεί από τη χρήση όμοιου ή παρόμοιου σήματος, συσκευασίας, επωνυμίας ή διακριτικού γνωρίσματος.
  • Ανακοίνωση ψευδών ισχυρισμών στους συναλλακτικούς κύκλους, οι οποίοι μπορούν να δυσφημίσουν την επιχείρηση, τα προϊόντα ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ενός ανταγωνιστή.
  • Χρήση από τον παραγωγό παραπλανητικών ενδείξεων ή ισχυρισμών που μπορούν να παραπλανήσουν το καταναλωτικό κοινό σχετικά με τη φύση, τον τρόπο κατασκευής, τα χαρακτηριστικά, τον τρόπο χρήσεως ή την ποσότητα των προϊόντων που παράγει.

Σε νομικές ενέργειες με βάση το Νόμο περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού προβαίνουμε επικουρικά στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει προστασία από ειδικότερες διατάξεις, όπως π.χ. όταν δεν υπάρχει κατατεθειμένο εμπορικό σήμα ή όταν προσβάλλεται η επωνυμία μιας εταιρείας.

Έχουμε εκπροσωπήσει γνωστές εταιρείες σε πολυάριθμες υποθέσεις αθέμιτου ανταγωνισμού με επιτυχή έκβαση.

grayscale photo of person holding glass

Δείτε και άλλες υπηρεσίες

Εμπορικά Σήματα

Προστατέψετε το Εμπορικό σας Σήμα προκειμένου να διασφαλίσετε το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του και να αποτρέψετε τη χρήση πανομοιότυπων ή παρόμοιων σημάτων από αθέμιτους ανταγωνιστές για κατώτερα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

Ο κάτοχος ενός Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας έχει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του αντικειμένου της εφεύρεσής του και, χωρίς τη συγκατάθεσή του, η εφεύρεση δεν μπορεί να κατασκευαστεί, να χρησιμοποιηθεί, να διανεμηθεί ή να πωληθεί.

Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας

Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας μπορούν να χορηγηθούν στους εφευρέτες τρισδιάστατων αντικειμένων με συγκεκριμένο σχήμα και μορφή, ικανών να δώσουν λύση σε ένα τεχνικό πρόβλημα, και να εξασφαλίσουν την αποκλειστικότητα της χρήσης τους.

Σχέδια ή Υποδείγματα

Η εξωτερική ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους ενός προϊόντος μπορεί να προστατευθεί ως Βιομηχανικό Σχέδιο ή Υπόδειγμα. Προστατέψετε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κοσμημάτων, των ενδυμάτων και των υποδημάτων σας, των μηχανημάτων και των κατασκευών, των επίπλων και των παιχνιδιών σας.

Internet Domain Names​

Είτε πρόκειται για μεγάλες επιχειρήσεις είτε για ιδιώτες, όλοι θα πρέπει να διασφαλίζουν την παρουσία τους στο Διαδίκτυο και να προστατεύονται από παραβιάσεις των Domain Names τους.

Copyright

Οι αρχικοί δημιουργοί λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης τους. Μπορούν, κατά συνέπεια, να διεκδικήσουν τη διακοπή της παραγωγής ή κατοχής «πειρατικών» έργων και αποζημίωση.

Δείτε και άλλες υπηρεσίες

Εμπορικά Σήματα

Προστατέψετε το Εμπορικό σας Σήμα προκειμένου να διασφαλίσετε το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του και να αποτρέψετε τη χρήση πανομοιότυπων ή παρόμοιων σημάτων από αθέμιτους ανταγωνιστές για κατώτερα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

Ο κάτοχος ενός Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας έχει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του αντικειμένου της εφεύρεσής του και, χωρίς τη συγκατάθεσή του, η εφεύρεση δεν μπορεί να κατασκευαστεί, να χρησιμοποιηθεί, να διανεμηθεί ή να πωληθεί.

Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας

Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας μπορούν να χορηγηθούν στους εφευρέτες τρισδιάστατων αντικειμένων με συγκεκριμένο σχήμα και μορφή, ικανών να δώσουν λύση σε ένα τεχνικό πρόβλημα, και να εξασφαλίσουν την αποκλειστικότητα της χρήσης τους.

Σχέδια ή Υποδείγματα

Η εξωτερική ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους ενός προϊόντος μπορεί να προστατευθεί ως Βιομηχανικό Σχέδιο ή Υπόδειγμα. Προστατέψετε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κοσμημάτων, των ενδυμάτων και των υποδημάτων σας, των μηχανημάτων και των κατασκευών, των επίπλων και των παιχνιδιών σας.

Internet Domain Names​

Είτε πρόκειται για μεγάλες επιχειρήσεις είτε για ιδιώτες, όλοι θα πρέπει να διασφαλίζουν την παρουσία τους στο Διαδίκτυο και να προστατεύονται από παραβιάσεις των Domain Names τους.

Copyright

Οι αρχικοί δημιουργοί λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης τους. Μπορούν, κατά συνέπεια, να διεκδικήσουν τη διακοπή της παραγωγής ή κατοχής «πειρατικών» έργων και αποζημίωση.

0 +
Έτη Εμπειρίας
0 +
Πελάτες
0 +
Υποθέσεις Διανοητικής Ιδιοκτησίας
0 +
Ανταποκριτές
Scroll to Top